IPTA

di Malaysia

3 Kategori Universiti Ciri-Ciri
Universiti Penyelidikan
 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
• Bidang pengajian berfokuskan penyelidikan
• Kemasukan kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dan pascasiswazah 50:50
Universiti Komprehensif
 1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA)
 3. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 4. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
• Pelbagai bidang pengajian
• Kemasukan kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dan pascasiswazah 70:30
Universiti Berfokus
 1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 2. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 3. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 4. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 5. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 6. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 7. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 8. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 9. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 10. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 11. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 12. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Bidang pengajian berfokuskan penyelidikan
• Kemasukan kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dan pascasiswazah 50:50

PENAFIAN
Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam blog ini.