Friday, 18 November 2011

Permohonan Kemasukan ke IPTA

Permohonan kemasukan ke IPTA melibatkan 20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) seperti berikut :-
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM) **Ambilan Sendiri
Permohonan Kemasukan ke TEVT & ILKA
Permohonan kemasukan ke Institusi Latihan Teknikal & Vokasional (TEVT) & Institusi Latihan Kemahiran Awam (ILKA) melibatkan agensi-agensi berikut :-
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)
 • Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
 • Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN)
INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA (ILJTM)
 • Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC)
 • Institut Teknikal Jepun - Malaysia (JMTI)
 • Institut Latihan Perindustrian (ILP)
JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 • Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
 • POLITEKNIK
 • KOLEJ KOMUNITI
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)
 • Institut Kemahiran MARA (IKM)
 • Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM)
KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI
 • Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)

No comments:

Post a Comment

PENAFIAN
Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam blog ini.